Skip to content
Aktuality

Trnavská hudobná jar

trnavska-hudobna-cover

Každú jar mesto Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku už tradične organizujú medzinárodný festival Trnavská hudobná jar. Festival vznikol v roku 1968 v čase politického odmäku v bývalom Československu.

Za viac ako 50 rokov existencie tohto podujatia sa na festivale predstavilo množstvo hudobných filharmónii a orchestrov (Slovenská filharmónia, Belehradská filharmónia, Komorný orchester B. Warchala, Musica Aeterna, Solamente Naurali,The Cathedral Choir Sheffied atď.) či sólistov (Sviatoslav Richter, Eva Blahová, David di Fiore a i.). Milovníci klasickej hudby sa vďaka nemu môžu od marca do konca júna tešiť na skvelé koncerty v nádherných priestoroch trnavských kostolov aj divadla.

Článok je zverejnený so súhlasom Regón Trnava – www.regiontrnava.sk
Trnava Tourism – Oblastná organizácia cestovného ruchu